Tetanus

Tetanus je bakteriální onemocnění s těžkým průběhem, které má i v současnosti vysokou smrtnost. Bakterie (Clostridium tetani) jsou přítomné v půdě, která byla kontaminována výkaly /zejména koní/, do těla pronikají poraněním.

Výskyt tetanu je u nás minimální především díky vysoké proočkovanosti; ve volné přírodě se tetanus stále vyskytuje. Nejvíce se riziku nákazy vystavují lidé pracující v zemědělství.

U dospělých se tetanová vakcína se aplikuje každých 15 let, u osob ve věku 60 let a starší potom každých 10 let. Očkování je hrazeno všeobecným zdravotním pojištěním. Při porušení očkovacího intervalu je postup individuální a je Vám nabídnuta možnost nabrání protilátek. Pokud byl očkovací interval přerušen ze zdravotních důvodů, pak protilátky jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

V případě poranění, ke kterému došlo 5-10 let od poslední vakcíny, kontaktujte svého lékaře a konzultujte další postup.

Ordinace praktického lékaře MUDr. Lucie Žáčkové