Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida je virové onemocnění přenášené na člověka klíštětem ve všech jeho vývojových formách ze zvířat. Může tedy onemocnět i člověk, který si není vědom přisání klíštěte. Přenos onemocnění z člověka na člověka neprobíhá.

Onemocnění může mít lehkou formu probíhající jako viróza. U těžších forem probíhá onemocnění dvoufázově – původní viróza se zlepší a po obvykle pěti dnech se objeví neurologické příznaky: světloplachost, závratě, bolesti hlavy, poruchy spánku a paměti, dezorientace a až obrna různých částí těla. Těžší formy onemocnění se vyskytují obvykle u starší věkové populace, kdy častěji přetrvávají dlouhodobé následky, které vedou k invalidizaci.

Očkování je vhodné zejména pro starší pacienty, cestovatele a pacienty aktivní v přírodě. Očkuje se od dětského věku. Očkování sestává ze 3 dávek vakcín podaných v průběhu šesti měsíců. Přeočkování se provádí každé 3-5 let jednou dávkou.

Ordinace praktického lékaře MUDr. Lucie Žáčkové