Hepatitida A a B

Infekční hepatitidy jsou zánětlivé onemocnění jater způsobené různými typy virů různými typy přenosu. Známe hepatitidy A, B, C, D a E. V současné době je k dispozici očkování chránící proti hepatitidě A a B. Je možno očkovat proti každému viru zvlášť, nebo provést očkování kombinovanou vakcínou

Typ A je přenášen mezi jednotlivci fekálně-orální cestou, tzn. virus vylučuje nemocný člověk stolicí a k nakažení dojde požitím kontaminované vody, potravin a přenosem z předmětů dotknutých kontaminovanýma rukama. Proto se této chorobě také říká nemoc špinavých rukou. Očkování je vhodné zejména při cestování do oblastí s nižší hygienickou úrovní nebo v kolektivech, kde není možné dodržet hygienické návyky. Po očkování jedné dávky vakcíny nastupuje ochrana již po sedmém dnu a postupem je velmi účinná. K dosažení dlouhodobé imunity se doporučuje posilovací dávka vakcíny, která se podává za 6-12 měsíců po první dávce.

Typ B je způsobován Hepadnavirem, jež je přenášen krví, pohlavním stykem a z matky na plod. Způsobené onemocnění může po akutní fázi přejít do chronické dlouhodobé fáze, kdy může způsobit až jaterní cirhózu. V současné době je očkování součástí povinného očkování dětí narozených v roce 1989 a mladších. Očkování je tedy doporučeno těm, kteří jej v dětství nepodstoupili z jakýchkoliv důvodů, a osobám narozených před rokem 1989. Provádí se třemi dávkami vakcíny během 6 měsíců a po dosažení určité hladiny protilátek se imunita považuje za celoživotní.

Ordinace praktického lékaře MUDr. Lucie Žáčkové